Ubezpieczenie OC Zawodowej Przewoźnika (pod licencję)

Konieczność posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego wynika z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. Rozporządzenie mówi o tym, że przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać odpowiednią zdolność finansową. Dla ciągników siodłowych i samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t powinna ona wynosić 9 000 euro w przypadku jednego pojazdu oraz 5 000 euro przy każdym kolejnym.

Wchodzący w 2022 roku Pakiet Mobilności nakłada  podobne obowiązki na przewoźników świadczących usługi transportowe samochodami dostawczymi do 3,5 t DMC. (powyżej 2,5t DMC).  Zdolność finansowa została określona na 1 800 euro na pierwszy pojazd i 900 euro na każdy kolejny.

Oblicz składkę OC zawodowej przewoźnika

Wpisz w poniższym formularzu liczbę samochodów, aby obliczyć wysokość składki. Po wysłaniu formularza otrzymasz wzór polisy. Jeśli go zatwierdzisz, wystawimy polisę ze wskazaną przez Ciebie datą.

Składka zależna jest od ilości pojazdów jaką posiada przedsiębiorca. Suma gwarancyjna zaś analogicznie do tego, o czym mówi wyżej wymienione Rozporządzenie. Posiadając jeden pojazd Suma Ubezpieczenia wyniesie 9 000 euro. Przy dwóch 14 000 euro, przy trzech 19 000 euro itd

Wysokość składki zależy od ilości zgłoszonych samochodów i rozpoczyna się od 150 zł za pierwszy samochód dostawczy i 100 zł za każdy następny oraz 250 zł za pierwszy samochód ciężarowy i spada do 190 zł za pojazd przy 20 autach.. Powyżej tej liczby stosujemy indywidualne wyliczenia. To prawdopodobnie najniższe składki na rynku i najprostszy sposób zawarcia polisy.

  1. Sprawdź składkę dla swojej firmy. - wystarczy wpisać liczbę posiadanych samochodów.
  2. Jeżeli kwota Ci odpowiada - podaj pozostałe informacje i wyślij wniosek. 
  3. W odpowiedzi otrzymasz wiążącą ofertę polisy. 
  4. Zatwierdź ofertą.
  5. Po otrzymaniu polisy opłać składkę.

W razie pytań, zawsze możesz zadzwonić 604 931 300 lub napisać na [email protected] 

Zgodnie z przepisami o dystrybucji ubezpieczeń, stąd możesz pobrać Kartę produktu oraz Informację o dystrybutorze.