Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Getruck Sp. z o.o., z siedzibą w 75-017 Koszalin, ul. Andersa 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000457300.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 75-017 Koszalin, ul. Andersa 22 lub drogą e-mailową pod adresem [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, polegających na oferowaniu usług finansowych, szczególnie leasingu, kredytu, pożyczki, faktoringu i ubezpieczeń a także usług pomocy w zakupie lub sprzedaży pojazdów i maszyn.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych, w celu zapewnienia ciągłości umów ubezpieczenia a także uzyskiwania informacji o sprzedawanych pojazdach lub maszynach lub innych informacji, niezbędnych do realizacji usług.
 4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, firmy leasingowe i faktoringowe, zakłady ubezpieczeń oraz sprzedawcy pojazdów i maszyn.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt. 3 powyżej.
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3
 7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacjach międzynarodowych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zapewnienia przez Administratora usług, o których mowa w pkt. 3.
 11. W oparciu o analizę odwiedzanych przez Panią/Pana stron internetowych mogą być podejmowane zautomatyzowane decyzje dotyczące form i treści działań marketingowych, w tym wyświetlanych reklam.
 12. Pani/Pana dane osobowe, o ile nie były przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana, zostały pozyskane lub uzupełnione ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS). Kategorie tak pozyskanych danych obejmują: Firma - nazwa, Adres Email, Imię i Nazwisko, Telefon (Firma), Adres firmy, Branża, Data rozpoczęcia DG,     Data wznowienia DG,     Data zaprzestania DG, Data zawieszenia DG, NIP, PKD, REGON, Status DG.

Pliki cookie

Cookie są to niewielki plik tekstowy, wysyłany przez serwer www i zapisywany komputerze lub urządzeniu przenośnym. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
Większość stron internetowych wykorzystuje cookies w celu poprawy doświadczeń użytkownika dzięki możliwości "zapamiętania" go, albo na czas trwania jego wizyty lub częstotliwości jego wizyt na stronie.
Cookies wykonują wiele różnych zadań, np. pozwalają płynnie poruszać się między stronami, przechowywać preferencje użytkownika i ogólnie zwiększać wygodę korzystania z witryny. Cookies zapewniają interakcję między użytkownikiem a stroną szybciej i łatwiej.
Niektóre strony internetowe będą również korzystać z plików cookie, aby umożliwić im kierować swoich reklam opartych na przykład na preferencjach lub lokalizacji użytkownika.

Co zrobić, jeśli nie chcesz, aby pliki cookie musi być ustawione?

Mimo że jest to na ogół dość nieszkodliwe, niektórzy użytkownicy mogą nie chcieć korzystać z plików cookie. Mogą wtedy w ustawieniach przeglądarki zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie, albo nawet usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione, ale trzeba mieć świadomość, że może to spowodować utratę niektórych funkcji odwiedzanych stron internetowych.