Ubezpieczenia Komunikacyjne

Staramy się zapewnić nabywcy a później użytkownikowi pełen komfort związany z zakupem i eksploatacją pojazdu. Dlatego też oferujemy usługi dodatkowe takie, jak leasing, kredyt i ubezpieczenia. Często, dzięki rozwiniętej współpracy z wieloma firmami ubezpieczeniowymi, jesteśmy w stanie zaproponować warunki lepsze, od ogólnie dostępnych na rynku. 

Wyszukanie przez nas oferty pozwala na znaczną oszczędność czasu - robimy symulacje w kilku firmach ubezpieczeniowych, skracamy do minimum formalności związane z wystawieniem polisy. Mając do wyboru kilka wariantów, doradzamy, który w danych warunkach będzie rozwiązaniem optymalnym. Przypominamy o corocznym odnowieniu polisy i terminie kolejnych rat. W przypadku cesji, powiadamy odpowiedni bank.  

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 604 931 300, mailowego: [email protected] lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

chroni interesy sprawcy jak i poszkodowanego. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego obowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dn. 22.5.2003 r.
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego , że odszkodowania z tytułu tego ryzyka, mogą być liczone w setkach tysięcy złotych. Warto wiedzieć, że kary za brak posiadania ubezpieczenia OC, wzrosły dwukrotnie w ciągu ostatniego roku i wynoszą dwukrotność minimalnego wynagrodzenia (ok. 3000 zł).

OC ciągnika siodłowego

W ciągu ostatnich kilku lat koszt ubezpieczenia OC ciągników siodłowych podlega ciągłym zmianom. Po okresie dużych zwyżek, ostatnio składki utrzymują się na względnie niskim poziomie. Coraz to nowe firmy ubezpieczeniowe decydują się na wejście w ten segment, co ułatwia wyszukanie bardziej atrakcyjnej oferty niż wcześniej. Warto więc przed odnowieniem ubezpieczenia „tam, gdzie zawsze” porównać inne dostępne oferty.

Ubezpieczenie Autocasco (AC)

zawierane po to, aby właściciel pojazdu mógł w stosunkowo szybki i łatwy sposób naprawić swój pojazd lub kupić nowy w miejsce uszkodzonego. Ubezpieczeniem objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. 

Firmy leasingowe wymagają, a my rekomendujemy skorzystanie zakresu uwzględniającego
- Brak udziału własnego w szkodzie. Zakład ubezpieczeń wypłaci całą kwotę odszkodowania
- Brak amortyzacji - pokrywana jest pełna wartość nowych części
- Wariant serwisowy naprawy, który pozwala na naprawie pojazdu bezpośrednio w autoryzowanym serwisie danej marki lub certyfikowanym warsztacie. W rezultacie bezpośrednio po naprawie, odbierasz pojazd, nie martwiąc się o koszty.

Miałeś problemy z wypłatą odszkodowania z tytułu Auto Casco? Przeczytaj o najczęstszych przyczynach >>>>

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

pozwala pokryć nagłe, nieprzewidziane wydatki związane z uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu. Najczęściej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce lub poza jej granicami podczas kierowania, wsiadania lub wysiadania z pojazdu.

Ubezpieczenia flotowe

Czym właściwie jest ubezpieczenie flotowe?

Jest to umowa, którą zawierasz z firmą ubezpieczeniową. Jest w niej zawarty spis wszystkich Twoich pojazdów. Do każdego z nich przypisana jest składka, która nie ulega zmianie nawet w przypadku wystąpienia szkody. Polisy wystawiane są na każdy pojazd oddzielnie w ciągu trwania całego roku.

PRZYKŁAD:
Pan Sławomir podpisuje umowę generalną z firmą ubezpieczeniową 1 marca. Posiada 6 pojazdów. W pierwszym z nich ubezpieczenie zaczyna się 8 marca – otrzymuje wtedy polisę na ten konkretny pojazd z przypisaną mu wcześniej składką.
Ubezpieczenie w kolejnym pojeździe powinno zacząć się 29 czerwca, jednak w kwietniu miała miejsce szkoda i zostało wypłacone odszkodowanie z OC. Składka która została przypisana do tego pojazdu przed 1 marca nie ulega zmianie – Pan Sławomir jest spokojny, że firma ubezpieczeniowa nie obciąży go dodatkowymi kosztami z powodu szkody.

Co ważne – w związku z tym, że nie ma konieczności opłacania wszystkich polis z góry Ubezpieczony – w tym przypadku Pan Sławomir – może ubezpieczyć któryś z pojazdów w innej firmie. Jeśli znajdzie konkurencyjną ofertę może z niej skorzystać, wystarczy że powiadomi o tym swojego agenta.

Do kogo skierowanie jest ubezpieczenie flotowe?

Z tego rodzaju ubezpieczenia mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy posiadają 6 i więcej pojazdów. Nie liczą się jedynie pojazdy silnikowe – w przypadku zestawu –  ciągnik i naczepa będą liczone jako 2 oddzielne pojazdy.